เริ่มต้นกับ DSLR

ผู้เขียน : ปิยะฉัตร แกหลง
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51×19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 288 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 1 อะไรคือ DSLR?
บทที่ 2 : อุปกรณ์เสริม
บทที่ 3 : อะไรที่เหมาะกับคุณ?
บทที่ 4 : สิ่งที่ควรรู้ก่อนถ่ายภาพด้วย DSLR
บทที่ 5 : DSLR กับการถ่ายภาพเฉพาะทาง
บทที่ 6 : เทคนิคการถ่ายภาพด้วย DSLR
บทที่ 7 : การดูแลรักษา
บทที่ 8 : สรุปส่งท้ายก่อนเริ่มต้น