คู่มือ Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 249.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 488 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: กรกฎาคม 2554
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ 4สี  แถมซีดี 1 แผ่น (วีดีโอสอนใช้งาน)
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Excel 2010 ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงเทคนิคแบบเจาะลึก ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งานในเล่มเดียว เช่น เก็บข้อมูล จัดรูปแบบ สร้างสูตรคำนวณ ตกแต่งด้วยภาพกราฟิก, SmartArt, WordArt, จัดการฐานข้อมูล ด้วยการเรียงลำดับ, กรอง, แบ่งกลุ่ม, Consolidate และวิเคราะห์แบบ What-if Analysis,วิเคราะห์ข้อมูลด้วย กราฟ, PivotTable, PivotChart, Slicer, สร้างคำสั่งอัตโนมัติด้วย Macro พร้อมตัวอย่างการใช้งาน เป็นต้น

 

สารบัญ