ชม ชิม ช้อป ชิลล์ in เชียงใหม่ ’55

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.6*21 ซม.
จำนวนหน้า: 304 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: ธันวาคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

รู้จักแล้วจะรักเชียงใหม่
ไปไหนวันไหน? มีอะไรในเชียงใหม่
ที่พัก
ชม ชิม ช้อป ชิลล์ แถว ดอยสุเทพ-ปุย-หน้ามอ
ชม ชิม ช้อป ชิลล์ แถว ห้วยแก้ว-สันติธรรม
ชม ชิม ช้อป ชิลล์ แถว นิมมานเหมินท์-ศินิมังคลาจารย์
ชม ชิม ช้อป ชิลล์ แถว กาดพยอม-สวนดอก-กองบิน
ชม ชิม ช้อป ชิลล์ แถว หลังมอ-เลียบคลอง-ชลประทาน
ชม ชิม ช้อป ชิลล์ แถว กลางเวียง
ชม ชิม ช้อป ชิลล์ แถว ท่าแพ-วัวลาย
ชม ชิม ช้อป ชิลล์ แถว วัดเกต
ชม ชิม ช้อป ชิลล์ แถว แม่ริม-แม่แตง
ชม ชิม ช้อป ชิลล์ แถว สันกำแพง – ดอยสะเก็ด
ชม ชิม ช้อป ชิลล์ แถว ดอยอินทนนท์
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2554