Chill @ Night คืนที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.6*21 ซม.
จำนวนหน้า: 184 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กุมภาพันธ์ 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 1 Chillout
Part 2 ชิมหัวค่ำายันสว่าง
Part 3  ช้อปปิ้งใต้แสงไฟ
Part 4  Activity Relax