ฮั่นแน้ว เชียงคาน ผ่านเลย เบิ่งลาว

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.6*21 ซม.
จำนวนหน้า: 264 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: ธันวาคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

คำนำ
เบิ่งเชียงคาน
เชิญแซ่บ
ช้อปม่วนซื่น
เฮือนพัก
ลัดเลาะเมืองเลียบริมแม่น้ำโขงใก้ล อ.เชียงคาน
แวะเลย
ข้อมูลที่น่าสนใจ