Canon EOS 60D Super Guide

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 19*26 ซม.
จำนวนหน้า: 168 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มีนาคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักกับกล้อง EOS 60D
บทที่ 2 เทคนิคการใช้งานกล้อง EOS 60D
บทที่ 3 การใช้งานแฟลช
บทที่ 4 เปิดดูและจัดการภาพถ่าย
บทที่ 5 ทำความรู้จักกับเลนส์แคนนอน
บทที่ 6 ชุดซอฟต์แวร์สำหรับกล้อง EOS 60D
บทที่ 7 เมนูและฟังก์ชั่นอื่นๆที่น่าสนใจของกล้อง EOS 60D