ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง Canon DSLR 550D

ผู้เขียน : สุพรรนิการ์ นนทารักษ์ และ กองบรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 360 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักกับกล้อง Canon EOS 550D
บทที่ 2 ส่วนประกอบของ Canon EOS 550D
บทที่ 3 ดูและจัดการภาพถ่าย
บทที่ 4 เลือกใช้ White Balance และ Picture Style
บทที่ 5 การถ่ายภาพด้วย Live View และการถ่ายวิดีโอ
บทที่ 6 ตั้งค่าการทำงานอื่นๆ และการตั้งค่าฟังก์ชั่นส่วนตัว
บทที่ 7 การใช้งานแฟลชเบื้องต้น
บทที่ 8 เลนส์ และอุปกรณ์เสริม
บทที่ 9  การสั่งพิมพ์ภาพจากกล้อง
บทที่ 10 การโหลดภาพลงคอมพิวเตอร์และวิธีอัพเดทเฟิร์มแวร์กล้อง
บทที่ 11 ปรับแต่งภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Digital Photo Professional
Appendix A ความรู้เบื้องต้นเรื่องแสงกับการถ่ายภาพ
Appendix B พื้นฐานการถ่ายภาพ
Appendix C เทคนิคการถ่ายภาพ