คู่มือ Canon DSLR ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 460 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Intro ทำความรู้จักกับกล้อง DSLR กันก่อน
1.เปิดโลกแห่งการถ่ายภาพด้วย Canon DSLR
2.การใช้งานกล้อง Canon DSLR เบื้องต้น
3.การควบคุมกล้องในระดับสูง
4.เทคนิคการใช้งานกล้องแคนนอน DSLR
5.แสง องค์ประกอบ และเคล็ดลับการถ่ายภาพ
6.การทำงานร่วมกับชุดซอฟต์แวร์ สำหรับกล้องแคนนอน DSLR
7.เกร็ดความรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้กล้องแคนนอน