ปักกิ่ง เทียนจิน ซ่านไห่กวน เล่มเดียวเที่ยว 3 เมือง

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า: 288 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ธันวาคม 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ 
Part 1 รู้ไว้ก่อนไปเที่ยวจีน
– ปักกิ่ง หัวใจพญามังกร
– ปักกิ่งโซนใจกลางเมือง
– ปักกิ่งโซนเหนือ
– ปักกิ่งโซนตะวันออก
– ปักกิ่งโซนตะวันตก
– ปักกิ่งโซนใต้
Part 2 ซ่านไห่กวน เมืองแห่งตํานานหัวมังกร
Part 3 เทียนจิน เมืองท่าประวัติศาสตร์
Part 4 เตรียมพร้อม ก่อนตะลุยปักกิ่ง ซ่านไห่กวน เทียนจิน