Basic Piano เปียโน เล่นง่าย เล่นเพลิน

ผู้เขียน : ทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวร
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*21 ซม.
จำนวนหน้า: 304 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กุมภาพันธ์ 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี สลับ 1 สี แถมดีวีดี 1 แผ่น (สอนเล่นเปียโน)
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 01 มาเริ่มเรียนเปียโนกันเถอะ
Part 02 ประเภทของเปียโน
Part 03 บรรเลงเพลงคลาสสิค
Part 04 เล่นเปียโนไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
Part 05 วิธีรับมือเด็กแบบต่างๆ
Part 06 คอร์ดเพลง