คู่มือ Adobe Photoshop Lightroom 2

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.5×19 ซม.
จำนวนหน้า: 460 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักกับ Lightroom
บทที่ 2 อิมพอร์ตภาพ
บทที่ 3 การจัดการภาพถ่ายในโมดูล Library
บทที่ 4 การโพรเซสภาพด้วยโมดูล Develop
บทที่ 5 สร้างพรีเซนเตชั่นด้วยโมดูล SlideShow
บทที่ 6 การพิมพ์ภาพจากโมดูล Print
บทที่ 7 การสร้างเว็บแกลเลอรี่ด้วยโมดูล Web
ภาคผนวก