ทริปสุดสัปดาห์ 9 เกาะ 100 รีสอร์ท ทะเลตะวันออก

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.6*21 ซม.
จำนวนหน้า: 328 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: เมษายน 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี พร้อมแผนที่
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เกาะช้าง
-ชม
-ชิม
-ช้อป
-ชิลล์
-พัก
เกาะกูด
-ชม
-ชิม
-พัก
เกาะรัง
-ชม
เกาะไม้ซี้เล็ก
-พัก
เกาะหมาก & เกาะขาม
-ชม
การใช้ GPS และ QR Code