ทริปสุดสัปดาห์หรรษา 5 เกาะสวรรค์ทะเลใต้

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า: 248 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หาด ชิม เที่ยว พัก เกาะสมุย
หาด ชิม เที่ยว พัก เกาะพะงัน
เที่ยว เกาะอ่างทอง
หาด ชิม เที่ยว พัก เกาะเต๋า
เที่ยว เกาะนางยวน