100 เมนูหวาน ร้านอร่อย

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.6*21 ซม.
จำนวนหน้า: 160 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 1 ว่าด้วยโลกแห่งความหวาน
Part 2 Bakery & Cafe in Bangkok
Part 3 Bakery & Cafe in Chiang Mai
Part 4 Bakery & Cafe in Huahin
Part 5 Bakery & Cafe in Pattaya