เกาหลี เล่มเดียวเที่ยวทั้งประเทศ

ผู้เขียน : ปวีณา มีป้อง
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า: 448  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี พร้อมแถมแผนที่
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 1  ตะลุยกรุงโซล
Part 2 เที่ยวรอบกรุงโซล
Part 3 เที่ยวฝั่งตะวันออกคังวอนโด
Part 4 ล่องใต้ไปเมืองท่าที่พูซาน
Part 5 เยือนถิ่นพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพงที่เคียงจู
Part 6 เกาะเชจู
Part 7 เตรียมพร้อมก่อนตะลุยเกาหลี

ดาวน์โหลด