ตะลุยเมืองจีน

ผู้เขียน : สันติ ลิมป์กิตติพร
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.9*18.8  ซม.
จำนวนหน้า: 300 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มิถุนายน 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนไปท่องแดนมังกร
Day 1 ปักกิ่ง
Day 2 ปักกิ่ง > ซำนไห่กวน > ปักกิ่ง
Day 3 ปักกิ่ง
Day 4 ลั่วหยาง > เติ้งเฟิง > ลั่วหยาง
Day 5 ลั่วหยาง
Day 6 ซีอาน
Day 7 ซีอาน
Day 8 ซีอาน > ตุนหวง
Day 9 ตุนหวง > เจียหยู่กวน
Day 10 เจียหยู่กวน > จางเย่
Day 11 จางเย่
Day 12 จางเย่ > หลานโจว
Day 13 หลานโจว > ฉงชิ่ง
Day 14 ฉงชิ่ง
Day 15 ฉงชิ่ง > อู่หลง
ภาคผนวก