ดุจดั่งอวตาร : ดุจดั่งอวตาร

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แปลจาก: Rendezvous with RAMA
ผู้เขียน: Arthur C.Clarke
ผู้แปล: กลุ่มออบิท และธนพงษ์
บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์ และศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล
ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 288 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)