ชม ชิม ช้อป ชิลล์ in เชียงใหม่

ผู้เขียน : จิตตานันท์ ทองทับ, ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.6*21 ซม.
จำนวนหน้า: 304 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มกราคม 2553
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 1 รู้จักแล้วจะรักเชียงใหม่
Part 2 ตารางกิจกรรมประจำปี
Part 3 ธรรมชาติ ฤดูกาลและการเตรียมพร้อม
Part 4 ข้อมูลการเดินทาง
Part 5 ที่พัก
Part 6 ชม ชิม ช้อป ชิลล์ ในจังหวัดเชียงใหม่
zone ดอยสุเทพ-ปุย-หน้ามอ
Zone นิมมานเหมินท์-ศิริมังคลาจารย์
Zone กาดพยอม-สวดดอก-กองบิน
Zone หลังมอ-เลียบคลองชลประทาน
Zone กลางเวียง
Zone ท่าแพ-วัวลาย
Zone วัดเกต
Zone แม่ริม-แม่แตง
Zone หางดง-ดอยหล่อ
Zone สันกำแพง-ดอยสะเก็ด
Zone ดอยอินทนนท์
Part 7 ซะป๊ะซะเป้ด