อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เขียนแอพ Android สำหรับผู้เริ่มต้น

ผ่านไปแล้วนะคะ กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เขียนแอพ Android สำหรับผู้เริ่มต้น โดยมีคุณพร้อมเลิศ หล่อวิจิตร บรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนแอพ Android เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2558 ที่บริษัท โปรวิชั่น จำกัด