VTIGERCRM DEVELOPER MEETING

สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส ร่วมกับ บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, CRM.in.th และ Infotronics จัดงาน vTigerCRM Developer Meeting โดยมี ผู้พัฒนา, ผู้ใช้งาน, ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจใน vTigerCRM มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางพัฒนา vTigerCRM สำหรับประเทศไทย โดยงานจัดในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ บริษัท โปรวิชั่น จำกัด อาคารพหลโยธินเพลส