จัดการกับ pagefile.sys และ hiberfil.sys เพื่อเพิ่มพื้นที่และประสิทธิภาพให้กับระบบ

pagefile.sys และ hiberfil.sys เป็นไฟล์ระบบที่ Windows สร้างขึ้นแต่ถูกซ่อนเอาไว้ มันจะช่วยเพิ่มพื้นที่และประสิทธิภาพให้กับระบบได้อย่างไร?

Passakorn Pacharoen

27/04/2018