สร้าง model 3 มิติ ด้วย SketchUp 2024

สำนักพิมพ์: Provision                   ผู้เขียน: ศ. ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์

หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์    ราคา:  385 บาท

www.dplusshop.com

เนื้อหาโดยย่อ

SketchUp เป็นโปรแกรมออกแบบชิ้นงานหรือสิ่งก่อสร้างที่มีจุดเด่นคือ ความง่ายในการขึ้นแบบจากไอเดียคร่าวๆ และแก้ไขได้รวดเร็วเหมือนกับการร่างหรือ sketch ภาพ และนับเป็นเครื่องมือในการออกแบบยอดนิยม ในเล่มนี้จะสอน การใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง เช่น ใช้งาน SketchUp ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง , ขึ้นรูปทรง จัดการ Component, Contour, Section ปรับตั้ง Layout และ Annotation,รับส่งไฟล์ 2D, 3D กับโปรแกรมอื่น , เชื่อมต่อและจัดการ Extension,Render/Visualize แบบ Real-time ด้วย Enscape และ Twinmotion และ ใหม่ล่าสุด! SketchUp for iPad

สารบัญ
บทที่ 1 แนวคิดในการใช้โปรแกรม
บทที่ 2 Basic Interface
บทที่ 3 พื้นฐานการสร้างองค์ประกอบ
บทที่ 4 พื้นฐานการขี้นรูปทรง
บทที่ 5 เครื่องมือในการปรับแต่ง
บทที่ 6 การสร้างชั้นงานด้วยBoolean
บทที่ 7 การบริหารจัดการข้อมูล
บทที่ 8 การจัดการคลังข้อมูล
บทที่ 9 การสร้าง Conture
บทที่ 10 การใช้งานวัสดุ
บทที่ 11 การควบคุมการแสดงผล
บทที่ 12 การสร้างรูปตัด
บทที่ 13 Match Photo
บทที่ 14 การเขียน Annotation
บทที่ 15 การส่งข้อมูลออกและรับข้อมูลเข้า
บทที่ 16 PreDesign
บทที่ 17 Layout
บทที่ 18 การผนึกข้อมูลลงใน Component
บทที่ 19 การใช้ Extension
บทที่ 20 Revit Importer
บทที่ 21 Real Time Rendering
บทที่ 22 SketchUp for iPad

รายละเอียดสินค้า 

ISBN: 978-616-204-819-7              ขนาด:   17*24 ซม.
จำนวนหน้า:  336 หน้า                         ลักษณะพิเศษ: 4 สี
พิมพ์ครั้งที่: 1                                        เดือน/ปี ที่พิมพ์ เม.ย. 67