TOKYOโตเกียว ใคร ๆ ก็เที่ยวได้

ผู้เขียน : Katto Redlovetree, ว่านน้ำ,วศิน เพิ่มทรัพย์,ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า: 456  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: สิงหาคม 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 1   Hello! Tokyo รู้ไว้ก่อนไปโตเกียว
– Attraction สถานที่แนะนำในกรุงโตเกียว
– Asakusa ย่านอาสะกุสะ
– Tokyo Skytree โตเกียว สกายทรี
– Harajuku, Omotesando, Aoyama ย่านฮะระจุกุ, และโอะโมะเตะซันโดะ, อะโอะยะมะ
– Ueno and Okachimachi ย่านอุเอะโนะและโอคะจิมะจิ
– Akihabara ย่าน Electronic Town
– Tokyo and Marunouchi สถานีโตเกียวและย่านมะรุโนะอุจิ
– Ginza ย่านกินซ่า
– Roppongi ย่านรปปงหงิ
– Shinjuku ย่านชินจุกุ
– Shibuya ย่านชิบุยะ
– Odaiba ย่านโอไดบะ
– Ebisu ย่านเอบิซึหรือเอะบิสุ
– Tsukiji ย่านทสึกิจิ
– Shimokitazawa ย่านชิโมะคิตะซะวะ
– Ikebukuro ย่านอิเคะบุคุโระ
– Ryogoku ย่านเรียวโงะกุ
– Daikanyama ย่านไดคังยะมะ
– Yanaka ย่านยะนะกะ
– Kudanshita ย่านคุดันชิตะShiodome ย่านชิโอะโดเมะ
– Other อื่นๆทั่วไป
Part 2   Around Tokyo รอบๆโตเกียว เที่ยวให้ทั่ว
Part 3 One day trip from Tokyo จากโตเกียว วันเดียวกลับ
– Yokohama โยะโกะฮะมะ
– Kamakura คะมะกุระ
– Hakone ฮะโกะเนะ
– Nikko นิกโกะ
– Chiba จิบะ
Part 4  Going in/out and around Tokyo เดินทางเข้าเมืองและรอบๆโตเกียว
Part 5  Ready to go! Tokyo พร้อมมั้ย! จะไป…โตเกียว