Provence ยกก๊วนชวนเพื่อนเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้

ผู้เขียน : มิสกะโปโล
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.9*18.8  ซม.
จำนวนหน้า: 224 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤษภาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Provence ยกก๊วนชวนเพื่อนเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้