Japan ทริป 6 วัน 5 คืน 3 หมื่นเอาอยู่

ผู้เขียน : อนุพันธุ์ สุขะปิณฑะ (Travelkanuman)
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.9*18.8 ซม.
จำนวนหน้า: 220 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ธันวาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part  01 เตรียมตัวเที่ยวแบบประหยัด
Part  02 โตเกียว
Part  03 คาวากูชิโกะ
Part  04  ฮาโกเน่
Part  05  คามาคุระ
Part  06  โยโกฮาม่า
Part  07 คาวาซากิ