insight Illustrator CS5 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : บุญญาดา ช้อนขุนทด
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 299.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 544 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มิถุนายน 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาย่อ

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมการใช้งานเทคนิคการปรับแต่งวาดภาพอย่างจุใจ เนื้อหาจะประกอบด้วยการแนะนำการใช้งานโปรแกรม การใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับสร้างและตกแต่งชิ้นงาน การปรับแต่งองค์ประกอบหน้าจอ เติมสีสัน การจัดการ และปรับแต่งรูปทรงภาพ การพิมพ์และการจัดการกับข้อความ การใช้เอฟเฟ็คต์ต่างๆ และอีกมากมาย อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอนการเรียนรู้ ที่คุณสามารถศึกษาที่บ้านได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ในส่วนท้ายของหนังสือยังประกอบไปด้วย 12 เวิร์คช็อป เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างๆ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้อีกด้วย

สารบัญ

ดาวน์โหลด