คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 400 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มีนาคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักกับกล้อง DSLR กันก่อน
บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน กล้อง DSLR
บทที่ 3 เทคนิคการใช้กล้อง DSLR ให้ได้อย่างโปรฯ
บทที่ 4 เทคนิคการใช้งานแฟลชสำหรับกล้อง DSLR
บทที่ 5 แสงและการจัดองค์ประกอบภาพ
บทที่ 6 สูตร (ไม่) สำเร็จการถ่ายภาพแบบต่างๆ
บทที่ 7 กระบวนการจัดการภาพถ่าย