170 แอพพลิเคชั่นเด็ด iPhone

ผู้เขียน : smart-mobile team และกองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51×19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 270 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 1 การติดตั้งแอพพลิเคชั่นจาก App Store บนเครื่องคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 การติดตั้งแอพพลิเคชั่นจาก App Store บนเครื่อง iPhone
บทที่ 3 อัพเดทเวอร์ชั่นแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไปแล้ว และการลบแอพพลิเคชั่น
บทที่ 4 แนะนำแอพพลิเคชั่นน่าใช้บน iPhone
บทที่ 5 การจัดการแอพพลิเคชั่นบน Cydia