108 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล ฉบับปรับปรุงใหม่

ผู้เขียน : อรวินท์ เมฆพิรุณ
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16*16.9 ซม.
จำนวนหน้า: 264 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทนำ
สำรวจกล้อง ลองใช้งาน
แฟลช
อุปกรณ์เสริม
มุมมองกับการถ่ายภาพ
แสง
ภาพบุคคล
ภาพธรรมชาติ
เมืองและชุมชน
ภาพถ่ายยามค่ำคืน
การถ่ายภาพวัตถุ