โอกินาวา

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.9*18.8 ซม.
จำนวนหน้า: 220  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กันยายน 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 1    รู้จักกับโอกินาวา
Part 2    เที่ยวในเมืองนาฮา
Part 3    เที่ยวตอนกลางของเกาะ
Part 4    ขับรถขึ้นเหนือ
Part 5    เที่ยวเกาะเลาะชายหาด
Part 6    มาเช่ารถขับกันเถอะ