แต่งบ้านสวยด้วยหมอนอิง โครเชต์ 18 สไตล์

ผู้เขียน : อรอุมา มานะการ
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 21*24  ซม.
จำนวนหน้า: 150 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: ตุลาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4  สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หมอนอิง โครเชต์ 18 สไตล์