เย็บ ปัก ถัก ร้อย งานผ้าพาเพลิน

ผู้เขียน : Miwa
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 168 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กุมภาพันธ์ 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Chapter 1 ฉันชอบที่ได้เที่ยวกับเธอจัง
Chapter 2 มีชิวิตชีวาไปทั้งวัน
Chapter 3 ห้องน้อยในฝันอันแสนอบอุ่น
Chapter 4 ความสุขจากการพักผ่อนในช่วงบ่าย
Chapter 5 ก็คนมันชอบเล่นกับเศษผ้านี่นา
Chapter 6 บ้านอันแสนอบอุ่นของตัวปั๊ม
Chapter 7 พื้นฐานงานผ้าและการแกะตัวปั๊มยางลบ