เที่ยวพม่า ซ่าอย่างอินดี้

ผู้เขียน : อรวินท์ เมฆพิรุณ
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า: 352 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

PART 1: Oh! Myanmar
PART 2: Are U Ready?
ย่างกุ้ง Yangon
ตันลยิน Thanlyin
หงสา Bago
พระธาตุอินทร์แขวน Kyaiktiyo
รัฐฉาน Shan State
ตองจี Taunggyi
ยองชเว Nyaung Shwe
ทะเลสาบอินเล Inle Lake
พุกาม  Bagan
มัณฑะเลย์  Mandalay
พินอูลวิน Pyin Oo Lwin
PART 3: etc.