เดคูพาจเก๋ไก๋ แต่งของใช้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

ผู้เขียน : กุลธิดา เกื้อกูลสถาพร
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 21*24 ซม.
จำนวนหน้า: 132 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: สิงหาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี DVD 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 เดคูพาจมือใหม่ต้องรู้
บทที่ 02 สร้างสรรค์ชิ้นงาน
บทที่ 03 เทคนิคเพิ่มเติมและคำถาม