อบรม “Pre Order ขายได้ไม่ต้องลงทุน”

Provision จัดอบรม “Pre Order ขายได้ไม่ต้องลงทุน” โดยมีคุณภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์ บรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าออนไลน์ และ คุณศรัญญา ลิมธาราแก้ว เจ้าของธุรกิจนำเข้าและสั่งสินค้าจากจีน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ที่บริษัท โปรวิชั่น จำกัด