อบรม “เทคนิคเปิดร้านค้าบน Facebook ให้รวยด้วยสินค้านำเข้า”

Provision จัดอบรม “เทคนิคเปิดร้านค้าบน Facebook ให้รวยด้วยสินค้านำเข้า” โดยมีคุณภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์ บรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าออนไลน์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ที่บริษัท โปรวิชั่น จำกัด