สวยสั่งได้

ผู้เขียน : นพ.นพรัตน์ รัตนวราห,หญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุข
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.9*18.8  ซม.
จำนวนหน้า: 136 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

สวยสั่งได้