สร้างเว็บ Mobile Application ด้วย Dreamweaver CS6

ผู้เขียน : จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 304  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 2 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 พื้นฐานการใช้งาน Dreamweaver CS6
บทที่ 02 เริ่มต้นสร้างไฟล์ jQuery Mobile และหน้า Page
บทที่ 03 จัดการกับ Header, Footer และ Content
บทที่ 04  สร้างปุ่ม (Button), ลิงค์เชื่อมโยง และใส่เอฟเฟ็คต์เปลี่ยนหน้า Page
บทที่ 05 แสดงรายการแบบ List View
บทที่ 06 จัดวางเนื้อหาแบบ Modal Dialogs, Grids, Collapsible Blocks
บทที่ 07 สร้างฟอร์มรับข้อมูลด้วย Form Elements
บทที่ 08 สร้าง Theme ด้วย ThemRoller
บทที่ 09 เตรียมเครื่องมือก่อนใช้งาน jQuery Mobile กับฐานข้อมูล
บทที่ 10 จัดการฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin
บทที่ 11 การใช้ภาษา SQL จัดการกับข้อมูล
บทที่ 12 จัดการฐานข้อมูล MySQL ด้วยฟังก์ชั่น PHP
บทที่ 13 สร้างแอพง่ายๆ ด้วย PhoneGap
WORKSHOP 1 สร้างแอพอย่างง่าย
WORKSHOP 2 สร้างแอพติดต่อฐานข้อมูล
WORKSHOP 3 สร้างแอพบันทึกข้อมูลในตาราง