ลุยตลาดค้าส่งกวางโจว ฉบับแม่ค้าพาทัวร์

ผู้เขียน : ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.9*18.8 ซม.
จำนวนหน้า: 184 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤศจิกายน 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 1 ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง
Part 2 แหล่งซื้อสินค้า
Part 3 ภาคผนวก