รวมสูตร&ฟังก์ชั่น และ Macro&VBA Excel 2010

ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 259.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า:  376 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มกราคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาย่อ

รวบรวมเทคนิคการสร้างสูตรคำนวณตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการคำนวณด้วยฟังก์ชั่นต่างๆของ Microsoft Excel รวมกว่า 300 ฟังก์ชั่น พร้อมตัวอย่างการคำนวณ พร้อมแนะนำการเพิ่มความสามารถในการบันทึกคำสั่งที่ต้องทำงานซ้ำๆด้วยการบันทึกแมโคร (Macro) และเพิ่มศักยภาพให้กับ Excel ให้ใช้งานในระดับมืออาชีพด้วยการเขียนโปรแกรม VBA (Visual Basic for Application) เสริมเพิ่มเติม เพื่อให้คุณได้ศึกษาเป็นแนวทาง เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดกับงานของคุณได้

สารบัญ

บทที่ 01 สูตรคำนวณใน Excel
บทที่ 02  การอ้างอิงเซล (Cell Reference)
บทที่ 03  ชื่อเซลกับการคำนวณ
บทที่ 04 สูตรแบบอาร์เรย์ (Array Formula)
บทที่ 05 ตรวจสอบและประเมินสูตร (Error Checking)
บทที่ 06  ฟังก์ชั่นและการคำนวณ
บทที่ 07 ฟังก์ชั่นข้อความ (Text Function)
บทที่ 08 ฟังก์ชั่นวันที่และเวลา (Date Function)
บทที่ 09 ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ และตรีโกณมิติ
บทที่ 10 ฟังก์ชั่นทางการเงิน (Financial Function)
บทที่ 11 ฟังก์ชั่นทางตรรกศาสตร์ (Ligical Functions)
บทที่ 12  ฟังก์ชั่นทางสถิติ (Statistic Functions)
บทที่ 13 ฟังก์ชั่นข้อมูล Information Fucntions
บทที่ 14 ฟังก์ชั่นค้นหาและการอ้างอิง (Lookup & Reference Functions)
บทที่ 15 ฟังก์ชั่นฐานข้อมูล (Database Functions)
บทที่ 16 การประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่น
บทที่ 17 Excel Macro & VBA