ยุโรป เส้นทางแห่งสายน้ำ

ผู้เขียน : อนุพันธุ์ สุขะปิณฑะ (Travelkanuman)
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า: 240  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤศจิกายน 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี  (พร้อมแทรกแผนที่ในเล่ม)
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เตรียมพร้อมวางแผนการเดินทาง
COLOGNE มหาวิหารแห่งศรัทธา
RHINE REGION เสน่ห์ปราสาทแห่งสายน้ำ
MAASTRICHT เมืองรอยต่อ ดินแดน
AMSTERDAM ดินแดนสายน้ำแห่งอิสรภาพ
LISSE, VOLENDAM  AND AROUND มหัศจรรย์ทุ่งทิวลิปแดนกังหัน
BRUSSELS ต้องมนต์จัตรัสแห่งฝัน
BRUGES สายน้ำแห่งความฝัน
PARIS นครหลวงแห่งทุกสรรพสิ่ง
MONT SAINT-MICHEL มหาวิหารกลางวารี