ยุโรป เส้นทางสายโรแมนติก ปรับปรุงใหม่

ผู้เขียน : อนุพันธุ์ สุขะปิณฑะ (Travelkanuman)
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด:                     14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า:               248  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1:             พฤศจิกายน 2557
ลักษณะพิเศษ:           alt พิมพ์ 4 สี  (พร้อมแทรกแผนที่ในเล่ม)
ระดับความยากง่าย:     ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย:             บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เตรียมพร้อมวางแผนการเดินทาง
BUDAPEST อดีตกาลเรืองรองสองฝั่งน้ำ
VIENNA ต้องมนตราคีตกวี
PRAGUE ข้ามผ่านกาลเวลาแห่ง จินตนาการ…
Cesky Krumlov ภาพฝันแห่งโบฮิ เมีย…
Hallstatt & Salzburg เมือง มายาในโลกแห่งความเป็นจริง…
MUNICH จุดตัดแห่งอดีตและปัจจุบัน…
FUSSEN เมืองปราสาทเทพนิยาย…
VENICE เสน่ห์เมืองแห่งสายน้ำ…
BEHIND THE STORY บนเส้นทาง backpacker