ยุโรป เส้นทางสายโรแมนติก

ผู้เขียน : อนุพันธุ์ สุขะปิณฑะ (Travelkanuman)
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า: 200 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเซอร์ จำกัด

สารบัญ

เตรียมพร้อมวางแผนการเดินทาง
PRAGUE ข้ามผ่านกาลเวลาแห่ง จินตนาการ…
Cesky Krumlov ภาพฝันแห่งโบฮิ เมีย…
Hallstatt & Salzburg เมือง มายาในโลกแห่งความเป็นจริง…
MUNICH จุดตัดแห่งอดีตและปัจจุบัน…
FUSSEN เมืองปราสาทเทพนิยาย…
VENICE เสน่ห์เมืองแห่งสายน้ำ…
Behind the STORY