มาแกะตัวปั๊มยางลบกันเถอะ

ผู้เขียน : ปัชชา ทิพย์พญาชัย
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 104 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: กันยายน 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี  แถม DVD 1 แผ่น (วีดีโอการแกะยางลบ)
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

PART1 พื้นฐานการแกะยางลบ
PART2 ตกแต่งของใช้ด้วยตัวปั๊มยางลบ
PART3 แจกฟรีลายน่ารักๆ