พัก เที่ยว กิน หัวหิน เริ่ดเว่อร์

ผู้เขียน : ฆโนทัย ชัยอัจฉรา
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.9*18.8 ซม.
จำนวนหน้า: 176 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ธันวาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Hua-Hin Sleep Society
Hua-Hin Enjoy eating
Hua-Hin See & Do
Pranburi Sleep Society
Pranburi Enjoy eating
Pranburi See & Do