พัก เที่ยว กิน ช้อป พัทยาเฟี้ยวฟ้าว

ผู้เขียน : ฆโนทัย ชัยอัจฉรา
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.9*18.8  ซม.
จำนวนหน้า: 200 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ชม ชิม พัก พัทยา North
ชม ชิม พัก พัทยา Middle
ชม ชิม พัก พัทยา South
ชม ชิม พัก พัทยา Jomtien_Mimosa
ชม ชิม พัก พัทยา Sattahip
ชม ชิม พัก พัทยา Sriracha_ Bangsaen
ชม ชิม พัก พัทยา Lan Island