นิวยอร์ก NEW YORK

ผู้เขียน : กฤตธี โคละทัต
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.5*21  ซม.
จำนวนหน้า: 304 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2558
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี พร้อมแผนที่
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 1 Hello New York
Part 2 เดินทางใน New York
Part 3 ตะลุยเที่ยว & ตะลอนทาน
Part 4 ตระเวนช้อป
Part 5 เทศกาลน่าเที่ยว
Part 6 โปรแกรมเที่ยว
Part 7 น้ำตกไนแองการา
Part 8 อุปกรณ์และเทคนิคถ่ายภาพ
Part 9 Did You know?