ทำทุกอย่างได้ด้วย iPhone

ผู้เขียน : ภาสกร พาเจริญ และ กิรสนา หัวนะราษฎร์
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 224 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: พฤษภาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ตลอดทั้งเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 ช่างเม้นต์ ชอบเม้าท์ Social Networking
บทที่ 02 สารพัดประโยชน์ใช้สอย Utilities
บทที่ 03 เสริมประสิทธิภาพการใช้งาน Productivity
บทที่ 04 ถ่ายได้ แต่งสวย อัพโชว์ Photo
บทที่ 05 ถ่ายคลิป สร้างโฮมวิดีโอสุดมันส์ Video
บทที่ 06 เรียนรู้ รักการอ่าน Education
บทที่ 07 ทันข่าว ทันเหตุการณ์ NEWS
บทที่ 08 เงิน ๆ ทอง ๆ เรื่องใก้ลตัว
บทที่ 09 ร้องเล่น เน้นบันเทิง Entertainment
บทที่ 10 ชีวิตโลดแล่น อย่างมีสไตล์  Lifestyle
บทที่ 11 นำทาง พาเที่ยว Travel
บทที่ 12 เดินทางสู่จุดหมาย หลากหลายวิธี Transportation
บทที่ 13 ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ Health