ฉันคือพริตตี้ มืออาชีพ

ผู้เขียน : ศรัญรักษ์ (สต๊อป), ณัชชา (มาร์), นนทพร (แย้)
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.5*21   ซม.
จำนวนหน้า: 208 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ฉันคือ พริตตี้มืออาชีพ