คู่มือ+CD กล้องดิจิตอลวิดีโอ

ผู้เขียน : อรวินท์ เมฆพิรุณ
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า
ขนาด: 
12×18 ซม.
จำนวนหน้า: 64 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: ครั้งที่2
ลักษณะพิเศษ: พร้อม CD 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้น
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

สารบัญ

เบื้องต้นกับกล้องดิจิตอลวิดีโอ
การใช้งานกล้องดิจิตอลวิดีโอ
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลวิดีโอ
การถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์
การตัดต่อวิดีโอ
การดูแลรักษากล้อง